VISINSKI - ZAVRŠNI RADOVI

Visinski radovi na užetu AXIAL dooVisinski radovi na užetu su specijalnost AXIAL doo. Visinske radove na užetu možemo vršiti na svim vrstama industrijskih, poslovnih i stambenih zgrada i objekata različitih visina bez upotrebe skela. Svi zaposleni koji izvode visinske radove na užetu su posebno pripremljni i opremljeni, a poseduju i sertifikate o završenoj obuci u radu na užetu. Axial doo je do sada izvršio veliki broj visinskih radova na užetu, od čišćenja i pranja stakala i fasada na poslovnim i stambenim zgradama, do završnih zanatskih radova na nekim od najviših zgarda u Srbiji.

BEZBEDNOST VISINSKIH RADOVA NA UŽETU

AXIAL tim za visinske radove može izvršiti bilo koji zadatak u oblasti visinskih radova na užetu veoma kvalitetno i profesionalno.Posebna pažnja se poklanja bezbednosti na radu i očuvanju zdravlja i života, kako radnika koji rade na užetu, tako i svih ostalih koji se nalaze u blizini mesta na kome se izvode visinski radovi.

Pre početka izvođenja radova na užetu vrše se procene specifičnih rizika za svaki posao ponaosob, planiraju se etape u izvođenju radova i strogo sprovode sve mere opreza i bezbednosti na radu.

VRSTE VISINSKIH RADOVA NA UŽETU

Visinski radovi na industrijskom užetuAXIAL sektor za visinske radove može izvršiti:

 • Visinske radove na kontroli ispravnosti konstrukcija
 • Kontrolu stanja staklenih površina na fasadama
 • Kontrolu pričvršćenosti i učvršćivanje elemenata koji se nalaze na fasadi ili krovu
 • Pranje staklenih i drugih površina na fasadama poslovnih i stambenih zgrada
 • Antikorizivnu i drugu vrstu zaštite metalnih elemenata
 • Pripremu i bojenje drvenih i drugih površina na spoljnim zidovima zgrada i visokih objekata.
 • Uklanjanje osinjaka i gnezda stršljenova

ZAŠTO AXIAL TIM ZA VISINSKE RADOVE

Većinu radova koje izvode profesionalne ekipe AXIAL doo iz sektora visinskih radova izvodimo bez skela, odnosno tehnikom radova na industrijskom užetu.

Brzo, jednostavno, bezbedno i po povoljnoj ceni. Uverite se i sami u kvalitet i profesionalnost, kontaktirajte AXIAL doo i zatražite procenu visinskih radova.

 • Visinski radovi na pranju fasade kontrole letenja
  Visinski radovi na pranju fasade kontrole letenja
 • Visinski radovi na pranju fasade kontrole letenja
  Visinski radovi na pranju fasade kontrole letenja
 • Visinski radovi na čišćenju zidova manastira Manasija
  Visinski radovi na čišćenju zidova manastira Manasija
 • Visinski radovi na pranju fasade
  Visinski radovi na pranju fasade
 • Visinski radovi na pranju fasade
  Visinski radovi na pranju fasade
 • Visinski radovi na reparaciji dalekovoda
  Visinski radovi na reparaciji dalekovoda