O NAMA

AXIAL  d.o.o. je osnovan 4. aprila 1990. godine. Pružamo usluge u dva domena: svim završnim, zanatskim radovima u oblasti visokogradnje-tehnikom rada na industrijskom užetu i higijensko- hortikulturnim održavanjem objekata.

Ljudski resursi u firmi se baziraju na najvišem stručnom nivou i obrazovanju.

U Axial-ovom timu rade vrhunski obučeni i psihofizički pripremljeni radnici.

Posedujemo i sertifikate:

  • ISO 9001:2008 za sistem menadžmenta kvalitetom
  • OHSAS 18001:2007  za sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Usluge pružamo nakon obavljenog uvida na licu mesta i preciznog definisanja klijentovih potreba. Ukoliko postoji takav zahtev, klijentima sugerišemo moguće, visokokvalitetne materijale za ugradnju i/ili zaštitu, odnosno čišćenje i biljno dekorisanje objekata, zarad unapređenja kvaliteta korišćenja istih.

Deo Axial-ove poslovne filozofije je da koristi isključivo materijale i opremu vrhunskog kvaliteta, sa odgovarajućim sertifikatima.

Cilj nam je da klijentima pružimo kompletne usluge od momenta završetka grubih radova, što se nastavlja i tokom eksploatacije novih objekata, odnosno da u već završenim objektima preuzmemo obavezu celokupnog održavanja. Ovaj specifičan pristup nas izdvaja iz mnoštva drugih kompanija.SERTIFIKATI U OBLASTI HIGIJENE

(klik na odgovarajuću fotografiju za PDF dokument)

SERTIFIKATI U OBLASTI VISINSKIH RADOVA

(klik na odgovarajuću fotografiju za PDF dokument)