HIGIJENA I HORTIKULTURA

Održavanje higijene

Održavanje i pranje fasada pod pritiskom-visinski radovi na užetu Održavanje higijene prostorija-AXIAL doo Beograd Odeljenje higijensko-hortikulturnog održavanja se deli na sektor dnevnog održavanja i sektor za generalna čišćenja.

U oblasti održavanja higijene, sektor dnevnog održavanja i sektor za generalna čišćenja, nude profesionalne usluge za pravna i fizička lica. Timove za održavanje higijene čine visoko posvećeni i dobro obučeni radnici, koji uz korišćenje sredstava za profesionalnu upotrebu mogu ispuniti i najzahtevnije zadatke.

Sva sredstva koja AXIAL doo koristi za čišćenje poseduju zdravstveno-toksikološke licence najvišeg nivoa!!!

Proizvodi i alati koje koristimo su od kompanije Ecolab-Hygiene i Johnson&Johnson, a u sektoru za generalna čišćenja tehnička oprema je od Wap-alto groupe, Sotecoa i Wirbela.

Pranje visokih objekata - crkve, manastiri... Mašinsko pranje stolica u halama i drugim objektima AXIAL doo može ponuditi usluge:

  • Održavanje stambenih zgrada kao dnevno održavanje i kao generalno čišćenje
  • Održavanje eksterijera i enterijera poslovnih objekata uz visinsko održavanje
  • Održavanje javnih površina (dvorišta, parking prostora i sl.)
  • Održavanje površina u privatnom posedu (dvorišta, garažna mesta i prilazi i sl.)

 

Hortikultura

Hortikultura obuhvata veoma široku oblast koja se bavi uzgojem i održavanjem biljaka, a AXIAL doo u oblasti hortikulture prvenstveno nudi projektovanje i izvršenje radova u oblasti enterijera i exterijera poslovnih i stambenih objekata. U Axial timu za radove iz oblasti hortikulture nalaze se pejzažni arhitekti, visoko obučeni radnici sa profesionalnim sredstvima koja mogu biti upotrebljena i na najzahtevnijim mestima.

Orezivanje drveća - HortikulturaOdržavanje zelenih površina i drvećaUsluge iz oblasti hortikulture, AXIAL doo može pružiti kao:

  • Sadnju trave i održavanje travnatih površina
  • Sadnju i održavanje ukrasnog šiblja i drveća
  • Sadnju i održavanje cveća izvan i unutar poslovnih objekata
  • Orezivanje drveća i odnošenje lišća, granja i sl.
  • Uništavanje korova i ozelenjavanje prostora pored trotoara i parkinga
  • Projektovanje i izvršenje svih radova u oblasti hortikulture exterijera i enterijera